Ouderraad

Ieder jaar wordt er op alle basisscholen door de OR een ouderbijdrage gevraagd. Deze  vrijwillige ouderbijdrage wordt aangewend om alle extra activiteiten op de Zeeheld te kunnen organiseren. De taak van de Ouderraad is deze gelden te innen en samen met de leerkrachten en heel veel hulpouders leuke activiteiten te organiseren. Deze vrijwillige ouderbijdrage, door het MT vastgesteld op 56 euro per kind per jaar, is uitermate belangrijk om allerlei leuke dingen op school te kunnen blijven doen, zo zal Sinterklaas ook dit jaar onze school weer aandoen, hebben de kinderen hun eigen kerstdiner, staan we stil bij het Suikerfeest, vieren we Pasen met een paasontbijt en gaan we allemaal op schoolreis, om maar een paar activiteiten te noemen.

Een groot deel van alle activiteiten worden betaald van de ouderbijdrage. Maar we helpen niet alleen financieel, de leerkrachten kunnen onze hulp ook bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten goed gebruiken. Ik hoop dat jullie dit, net als wij, belangrijk vinden en ik doe dan ook een beroep op jullie allen, niet alleen de vrijwillige ouderbijdrage naar de OR over te maken maar je tevens aan te melden als hulpouder.

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze kinderen hier op de Zeeheld een fantastische tijd hebben!

De Ouderraad


PS: De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is door het MT vastgesteld op 56 euro per jaar per kind. Wilt u als ouder meer betalen, dan mag dat natuurlijk ook.  Wij ontvangen de ouderbijdrage graag op het rekeningnummer NL55INGB0007053549 t.n.v. OR de Zeeheld Roggeveenstraat 14 1013 PV Amsterdam o.v.v. naam leerling en groep.  
Powered by BasisOnline