Alles in 1 school

Op de Zeeheld bieden we sinds 2016 opvang en onderwijs in een doorgaande lijn: de Alles in 1 school.
 
Bij een Alles in 1 school zijn alle voorzieningen voor opvang en onderwijs onder een dak waarbij verschillende partijen zowel op inhoudelijke als organisatorisch gebied nauw samenwerkt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een brede school. Op de Zeeheld werken we met ingang van 1 augustus 2023 samen met één partner voor de voorschool, dat is IJsterk. Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werken we sinds januari 2023 met WoestZuid binnen onze Alles in 1 school.
 
Pedagogische professionals (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) werken in de Alles in 1 school vanuit het belang van de kinderen, met kennis en expertise vanuit verschillende disciplines. De verbindende factor in dit arrangement is de missie en visie van De Zeeheld.
 
Onder regie van de school stemmen we zo ons aanbod en onze werkwijze nog beter af op de ontwikkeling van kinderen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat we zowel in de voorschool als in de groepen 1/2 werken volgens dezelfde methode en thema's. Bij de voorschool en BSO zijn de medewerkers ook getraind in de Kanjertraining en stemmen ze het culturele aanbod af op wat er in de groepen al gedaan wordt. Daarnaast zijn er meer uitwisselingsmogelijkheden voor kinderen. Zo kunnen peuters met een ontwikkelingsvoorsprong al eerder eens meedoen bij de kleuters tijdens speel-werktijd.

 
Powered by BasisOnline