Leren Zichtbaar Maken

Op de Zeeheld maken we het leren zichtbaar!
 
Zichtbaar lerende kinderen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit vergroot de betrokkenheid en leermotivatie van kinderen. Op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak besteden we op de Zeeheld daarom aandacht aan onderzoek van de impact van de leerkracht op de ontwikkeling van leerlingen. We onderzoeken en meten deze impact en passen inhoud en aanpak aan om de impact te vergroten. Deze manier van werken sluit aan bij onze doelstellingen van ons Ontdekkend en Ondernemend Onderwijs.
 
Deze werkwijze is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, Een onderzoeker uit Nieuw Zeeland die wereldwijd onderzoek heeft gedaan naar wat werkt in de klas om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten waardoor kinderen gemotiveerder raken voor hun eigen ontwikkeling.
Voor meer informatie: visible-learning.org/.
 
Op de Zeeheld maken we het leren zichtbaar en verhogen we de impact van het onderwijs op de kinderen door het gebruik van: leerdoelen, succescriteria, coöperatieve werkvormen, feedback en de leertaal die we gebruiken.

 
Powered by BasisOnline