Inschrijven

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid, waarmee een einde kwam aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 
Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze hier downloaden. Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school.
Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.
 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het voorkeursformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.
Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op onze IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit voorkeursformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.
 

Gebruik altijd het aanmeldformulier 

Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.

Inleverdata voor het aanmeldformulier:


De datum waarop het formulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:
 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020             7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021                                  6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021                                7 november 2024
 

Een plaats op de basisschool

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e  voorkeur gaat dit als volgt:
 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar onze Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7.      Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8.      Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen):
T: 020 244 6345
E: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.
Powered by BasisOnline